Hem

<<  Navigera >>

KATOLSKA KYRKANS KATEKES

Pärmens logotyp är framställd efter en kristen gravsten från slutet av 200-talet i Domitilla-katakomben. De kristna använde sig av denna antagligen ursprungligen hedniska bild ur herdarnas liv för att symbolisera den vila och salighet som den avlidne uppnår i det eviga livet.

Denna bild antyder också något av det som är karakteristiskt för denna katekes: Kristus, den gode herden leder och beskyddar sina troende (fåret) med sin auktoritet (herdestaven), drar dem till sig genom den harmoniska sanningen (flöjten) och låter dem vila i skuggan av ”livets träd”, sitt frälsande kors, som öppnar porten till paradiset.

Bild på omslag

 

Katolska Kyrkans Katekes
är utgiven av Bokförlaget Catholica 2000.
Andra reviderade utgåvan
i enlighet med den latinska utgåvan 1997.
Första upplagen, Bokförlaget Catholica 1996.

 

Libreria Editrice Vaticana omnia sibi vindicat iura. Sine eiusdem licentia scripto data nemini liceat hunc Catechismum denuo imprimere aut in aliam linguam vertere.

 

Libreria Editrice Vaticana gör anspråk på alla rättigheter. Utan dess tillstånd, som skall ges skriftligt, är det inte tillåtet för någon att trycka denna katekes på nytt eller översätta den till ett annat språk.

 

Bibelcitaten är hämtade från Bibelkommissionens översättning av Nya testamentet (1981) samt Svenska Bibelsällskapets varsamma språkliga revision av 1917 års översättning av Gamla testamentet (1982).

Med ensamrätt, Bokförlaget Catholica. Elektroniskt eller mekaniskt mångfaldigande av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 förbjudet utan medgivande av förlaget, Bokförlaget Catholica.

 

 

© För den latinska grundtexten – copyright 1997 – Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano.

© 2000 – Bokförlaget Catholica – Libreria Editrice Vaticana, för utnyttjandet av den svenska översättningen.

 

Tryckt av Nørhaven A/S, Danmark
ISBN   91–86428–88–8

Tryckt med bidrag från Birgittaföreningen, Stockholm.

Catholica AB
Blåklintsvägen 1
SE-262 65 Ängelholm
Sverige

info@catholica.se
www.catholica.se

<<   >>

Navigation

FÖRTEXTER

Innehåll
Kolofon
Förkortningar

Det apostoliska brevet Laetamur magnopere

Den apostoliska konstitutionen Fidei depositum

Prolog

FÖRSTA DELEN
TROSBEKÄNNELSEN

ANDRA DELEN
FIRANDET AV DET KRISTNA MYSTERIET

TREDJE DELEN
LIVET I KRISTUS

FJÄRDE DELEN
DEN KRISTNA BÖNEN

Register