Hem

<<  Navigera  >>

FJÄRDE DELEN

DEN KRISTNA BÖNEN

FÖRSTA AVDELNINGEN

BÖNEN I DET KRISTNA LIVET

2558     ”Trons mysterium”. Detta bekänner kyrkan i den apostoliska trosbekännelsen (första delen). Hon firar det i den sakramentala liturgin (andra delen), för att de troendes liv skall bli likgestaltade med Kristus i den helige Ande till Gud Faderns ära (tredje delen). Detta mysterium kräver således att de kristna tror på det, firar det och lever det i en levande och personlig relation till den levande och sanne Guden. Denna relation är bön.

Vad är bön?

”Bön är för mig hjärtats upplyftande, den är en enkel blick mot himlen, den är ett tacksamhetens och kärlekens anrop mitt i såväl prövning som i glädje.”[1]

Bön som en Guds gåva

2559     ”Bön är själens upplyftande till Gud eller en till Gud riktad vädjan om lämpliga gåvor.”[2] Varifrån talar vi, när vi ber? Från vårt högmods och vår egenviljas höjd, eller ur ett ödmjukt och förkrossat hjärtas ”djup”? (Ps 130:1). Det är den som ödmjukar sig som blir upphöjd.[3] Ödmjukheten är bönens grundval. ”Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara” (Rom 8:26). För att kunna ta emot bönens gåva, måste vi ha ett ödmjukt sinnelag: människan är en tiggare inför Gud.[4] [2613; 2736]

2560     ”Om du visste vad Gud har att ge!” (Joh 4:10). Bönens under uppenbarar sig just där, vid brunnen, dit vi kommer för att hämta vatten. Där kommer Kristus varje människa till mötes. Han är den som söker oss först och det är han som ber om att få dricka. Jesus är törstig. Hans begäran kommer från djupen hos Gud, han som längtar efter oss. Bönen är, vare sig vi vet det eller ej, ett möte mellan Guds törst och vår. Gud törstar efter att vi skall törsta efter honom.[5]

2561     ”Du skulle ha bett honom, och han skulle ha gett dig levande vatten” (Joh 4:10). Vår begärande bön är paradoxalt nog ett svar. Ett svar på den levande Gudens klagan: ”Mig har de övergivit, en källa med friskt vatten, och de har gjort sig brunnar, usla brunnar, som inte håller vatten” (Jer 2:13), ett trons svar på det fritt givna löftet om frälsning,[6] ett kärlekens svar på den enfödde Sonens törst.[7]

Bön som förbund

2562     Varifrån kommer människans bön? Hur de yttre tecknen för bön än ser ut – gester och ord – är det hela människan som ber. Men för att närmare ange den plats där bönen springer fram, talar Skriften ofta om själen eller anden, och ännu mer om hjärtat (mer än tusen gånger). Det är hjärtat som ber. Om hjärtat är långt borta från Gud, är varje uttryck för bön förgäves.

2563     Hjärtat är det ställe där jag uppehåller mig, där jag bor (enligt semitiskt eller bibliskt talesätt: platsen dit jag ”stiger ner”). Hjärtat är vår förborgade kärna, ofattbart för vårt förstånd, eller för andra människor. Bara Guds Ande kan utforska och känna det. Hjärtat är det psykiska livets djupaste grund, där människan fattar sina avgöranden. Det är sanningens plats, där vi väljer mellan liv och död. Det är en mötesplats, eftersom vi som Guds avbild lever i relation till varandra: hjärtat är förbundets plats. [368; 2699; 1696]

2564     Den kristna bönen är en förbundsrelation mellan Gud och människan i Kristus. Den är både Guds och människans handling. Den framspringer både ur den helige Ande och oss, och är helt och odelat inriktad mot Fadern och förenad med Guds människoblivne Sons mänskliga vilja.

Bön som gemenskap

2565     I det Nya förbundet är bönen den levande relationen mellan Guds barn och deras oändligt gode Fader, med hans Son Jesus Kristus och den helige Ande. Gudsrikets nåd är ”hela Treenighetens förening med hela människans ande”.[8] Bönens liv innebär därför en ständig närvaro inför Gud, den trefalt helige, i gemenskap med honom. Denna livsgemenskap är alltid möjlig, eftersom vi genom dopet har blivit ett med Kristus.[9] Bönen är kristen i den mån den är gemenskap med Kristus och omfattar hela kyrkan som är hans kropp. Bönen har samma omfattning som Kristi kärlek.[10] [260; 792]

 

<<    >>

Navigation

FÖRTEXTER

FÖRSTA DELEN
TROSBEKÄNNELSEN

ANDRA DELEN
FIRANDET AV DET KRISTNA MYSTERIET
 

TREDJE DELEN
LIVET I KRISTUS
 

FJÄRDE DELEN
DEN KRISTNA BÖNEN

FÖRSTA AVDELNINGEN
BÖNEN I DET KRISTNA LIVET

FÖRSTA KAPITLET
BÖNENS UPPENBARELSE  

ANDRA KAPITLET
BÖNENS TRADITION

TREDJE KAPITLET
BÖNELIVET

 

ANDRA AVDELNINGEN
HERRENS BÖN: ”FADER VÅR”Register